Konkurs plastyczny “Razem oszczędzamy wodę i energię”

konkurs-plastycznyCaritas Diecezji Opolskiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) zaprasza rodziny z minimum piątką dzieci, z terenu diecezji opolskiej, do udziału w konkursie plastycznym pt. „Razem oszczędzamy wodę i energię”. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Rodzina+. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych” i współfinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Opolu. Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej, promującej idee troski o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody. Nagrodami dla 50 zwycięzców będzie 50 nowych pralek o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, umożliwiających ochronę środowiska naturalnego w warunkach domowych. Prace należy nadsyłać do 26 września 2014 r. Szczegóły konkursu na stronie projektu: http://annasanna.wix.com/rodzina/

Inspiracje międzypokoleniowe

fotorelacja-galeria_07Niedawno nasza Galeria Twórczych Inspiracji zamieniła się w prawdziwą Galerią Inspiracji Międzypokoleniowych. Dzięki staraniom naszej instruktorki mgr Sabiny Karwat odwiedziły nas Panie z opolskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Oprócz doświadczonych twórczyń po raz pierwszy w pracach Galerii uczestniczyli także przedstawiciele młodego pokolenia – Ania, Benedykt i Ewa. Prace polegały na ręcznym malowaniu opolskich wzorów ludowych na rozmaitych drewnianych kasetkach oraz na wykonywaniu kartek okolicznościowych techniką naklejania wykrojników. Czytaj dalej

List małej Urszulki do mieszkańców Domu Matki i Dziecka

Rysunek Urszulki

Każdego z nas spotyka czasem coś niesamowitego. Kolekcjonujemy te doświadczenia z radością, a dzięki dobrym wydarzeniom zaczynamy ponownie mocno wierzyć w życzliwość i wielkie serce drugiego człowieka. Niedawno do naszej Fundacji przyszedł nietypowy list. Po przeczytaniu treści wiedzieliśmy, że oto ten magiczny moment przyszedł także do nas i do naszych podopiecznych. Czytaj dalej