Rozbudowa Domu Matki i DzieckaRozbudowa Domu - przed tak jest
Rozbudowa domu - po       tak będzie
Zobacz prezentację

Ponad dwadzieścia lat funkcjonowania Domu pokazało, że jest to placówka bardzo potrzebna: prawie 1300 matek z dziećmi znalazło tu dach nad głową i fachową pomoc w ciężkiej dla nich chwili. Ponadto pracownicy Domu i Fundacji nieśli pomoc i wsparcie dla kilkuset innych matek i ich dzieci, nie wymagających przyjęcia stacjonarnego do placówki.

Obecnie budynek Domu Matki i Dziecka składa się z dwóch części. Część „A” powstała w 1998 roku poprzez przebudowę parterowego budynku murowanego. W większości znajdują się tu pokoje mieszkalne dla podopiecznych, kuchnia z jadalnią oraz sala rekreacyjna. Część „B”, tzw. „pawilon namysłowski”, stanowi, z jednej strony, zaplecze gospodarcze Domu z magazynami żywności, odzieży, pościeli, pralnią, prowizoryczną suszarnią i prasowalnią, a z drugiej – tworzy też przestrzeń edukacyjno-aktywizującą dla matek. Ta część budynku pochodzi z lat 60. i jest w złym stanem technicznym: przecieka w nim dach, ściany są popękane, a okna nieszczelne, co powoduje m.in. utratę ciepła, zawilgocenie wnętrza itp. Budynek kwalifikuje się bezwzględnie do rozbiórki. W związku z tym Rada Fundacji podjęła uchwałę we wrześniu 2011 roku o potrzebie pilnej realizacji drugiej fazy rozbudowy Domu.

Wiemy jak ważne jest edukowanie i podnoszenie kwalifikacji naszych beneficjentów, dlatego z tak wielką troską podchodzimy do tych zadań. Niestety bez odpowiedniego zaplecza nie jesteśmy w stanie efektywnie im pomagać. W nowo zaprojektowanej części budynku powstaną pomieszczenia, które przejmą funkcje całego obecnego zaplecza. Ponadto znajdzie się tam miejsce na sale szkoleniowe, gabinety terapii zajęciowej, pracownie aktywizacji zawodowej, pozwalające matkom zdobyć kwalifikacje i umiejętności ułatwiające samodzielne życie w nowym środowisku. Chcemy, aby po opuszczeniu Domu nie one były wciąż uzależnione od systemu pomocy społecznej, lecz żeby znalazły pracę i samodzielnie zadbały o swoją rodzinę. Patrząc wstecz wiemy, że warto inwestować w edukację i aktywizować matki – wiele z nich, już po opuszczeniu Domu, znalazło zatrudnienie, a część nawet założyła własne firmy. Każda wspomina, jak ważne było odzyskanie wiary w siebie i we własne umiejętności dzięki wsparciu specjalistów pracujących w Domu. Nigdy nie jest za późno na zdobywanie wiedzy i wprowadzanie pozytywnych zmian w swoim życiu.

Rozbudowa Domu Matki i Dziecka jest naszym priorytetem, ponieważ da nam nowe narzędzia do pracy z beneficjentami, pozwoli uświadamiać, edukować i faktycznie odmieniać ich życie. Po tak intensywnej pracy będą to osoby świadome własnej wartości, wyposażone w wiedzę, pozwalającą na samodzielne kreowanie swojej przyszłości. Realizacja inwestycji pozwoli podnieść standard usług świadczonych na rzecz naszych podopiecznych, polepszy poziom bezpieczeństwa Domu, jego efektywność ekonomiczną, ekologiczną i energetyczną.

Rozbudowa i powstanie nowej części Domu w bardzo dużej mierze zależy też od Państwa wsparcia. Każdy rodzaj pomocy i tej finansowej, i materiałowej z pewnością pozwoli nam, cegiełka po cegiełce, zrealizować nasze marzenia.

1 CEGIEŁKA = 20 zł
KUPUJĘ  CEGIEŁEK

Zachęcamy do zakupu CEGIEŁEK na rozbudowę Domu Matki i Dziecka za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DOTPAY.

Za każdy rodzaj wsparcia serdecznie dziękujemy!

Osobom wpłacającym z zagranicy polecamy skorzystanie z poniższego formularza wpłaty, wybrania waluty USD/EUR, a w systemie transakcyjnym płatności karta płątnicza VISA/Matercard. Transakcja zostanie wykonana w wybranej walucie i nie będzie przeliczana na złotówki. Po stronie wpłacającego nie powinny być naliczane dodatkowe opłaty za przewalutowanie, a wpłacone środki trafią bezpośrednio na konto walutowe Fundacji.


Darowizna na rozbudowę Domu Matki i Dziecka


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA