Fundacja

„Nie waham się głosić przed wami i przed całym światem, że każde życie ludzkie od chwili poczęcia poprzez kolejne etapy – jest ŚWIĘTE. (…)

Nic nie przewyższa wielkości lub godności osoby ludzkiej.

Życie ludzkie nie jest ideą lub abstrakcją.

Życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością istoty, która żyje, działa rośnie i rozwija się.

Życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością istoty zdolnej do miłości i służby dla ludzkości”.

Jan Paweł II, Świętość życia ludzkiego

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia (DFOZ) poprzez swoje specjalistyczne jednostki: Dom Matki i Dziecka, Diecezjalną Poradnię Rodzinną oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy staje nie tylko w obronie nienarodzonych dzieci, ale tworzy warunki powrotu do godnego życia osobom zagrożonym przemocą, niezrozumieniem i pogardą innych, samotnym matkom, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, doświadczającym trudności osobistych czy też rodzinnych itp.

Na co dzień nasza działalność to nieustanna troska o drugiego człowieka po to, by wzbudzić w nim nadzieję, by dać mu wiarę, by ofiarować mu miłość. „Życie trzeba nie tylko bronić, ale je afirmować” – te słowa w pełni odnoszą się do pracy Fundacji, która broni i afirmuje każde życie dane człowiekowi przez Boga.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA