Strategia CSR

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Liczy się przede wszystkim dobrowolne zaangażowanie.

W ostatnich latach istotnym obszarem realizacji strategii CSR jest zaangażowanie społeczne, w ramach którego firmy aktywnie wspierają organizacje pozarządowe, działające na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się do rozwiązywania ich problemów, szczególnie takich, które dotyczą codzienności funkcjonowania ludzi zmagających się z rożnymi trudnościami życiowymi.

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia może stać się znaczącym partnerem w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych oraz celowym działaniom mającym strategiczne podłoże, sprecyzowane zadania oraz określone rezultaty do osiągnięcia, może w istotny sposób przyczynić się do  realizacji projektów mających istotne przełożenie na rozwiązywanie problemów społecznych naszego regionu.

  UMOWA CSR – pobierz w PDF-ie

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA