Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2022 dotyczące wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia 208 godzin usług poradnictwa i terapii rodzinnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020″

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2022 dotyczące wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia 180 godzin usług poradnictwa i terapii indywidualnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020″

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia 279 godzin usług poradnictwa i terapii indywidualnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020″

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia 95 godzin usług poradnictwa i terapii rodzinnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020″

Zapytanie ofertowe nr 08.01/1/02/21 uzupełniające, dotyczące realizacji usług w postaci świadczeń terapeutycznych w ramach projektu „Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin – program rozwoju i profesjonalizacji usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodzin w woj. opolskim”

Zapytanie Ofertowe nr 2/09/2020 – „Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia 500 godzin usług poradnictwa i terapii indywidualnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020”

Zapytanie Ofertowe nr 1/09/2020 – „Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia 360 godzin usług poradnictwa i terapii rodzinnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane

Postępowanie 1/2019/DMID – „Przebudowa, rozbudowa z częściową rozbiórką budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garażem oraz budowa budynku magazynowego przy ul. Masłowskiego 1 w Opolu”

Zapytanie ofertowe 10.02/1/12/KK/18

Zapytanie ofertowe 10.02/1/11/KK/18

Zapytanie ofertowe 08.01/1/10/18

Zapytanie ofertowe 08.01/4/9/18

Zapytanie ofertowe 08.01/3/9/18

Zapytanie ofertowe 08.01/2/9/18

Zapytanie ofertowe 08.01/1/9/18

Zapytanie ofertowe 01/2018


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA