O Ośrodku

KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY I OPIEKUŃCZY W OPOLU

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu o charakterze specjalistycznej placówki diagnostyczno – konsultacyjnej i szkolącej powołaną w czerwcu 1995 roku. Swoją działalność rozpoczął pod nazwą Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, a jego siedziba znajdowała się przy ulicy Kardynała Kominka 1 w Opolu. W styczniu 2010 roku biskup opolski, ks. Andrzej Czaja przeznaczył na potrzeby Fundacji wyremontowany przez Kurię Opolską budynek mieszczący się na pl. Katedralnym 4, a swoją siedzibę znalazł w nim Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Od początku swojej działalności Ośrodek dąży do zapewnienia jak największej ilości dzieciom prawa do wychowania w rodzinie. W tym celu każdego roku znajduje szczęśliwy dom dla około 30 dzieci w różnym wieku i prawie tyle samo dzieci umieszcza w rodzinach zastępczych. Z myślą o zapewnieniu dziecku odpowiedniego środowiska rodzinnego Ośrodek przygotowuje co roku około 40 par do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Prowadzi także szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, pogotowia rodzinne i rodzinne domy dziecka. Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wspiera matki, które nie są w stanie opiekować się swoimi dziećmi. Pomaga również rodzinom biologicznym, adopcyjnym i zastępczym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zmniejszaniu opóźnień rozwojowych u dzieci. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest rozwój powierzonych nam dzieci, dbamy więc o możliwość ich konsultacji ze specjalistami takimi jak psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, neurologopeda czy pediatra. Z rodzicami adopcyjnymi natomiast utrzymujemy stały kontakt i spotykamy się kilka razy w roku, również w formie zjazdów rodzin adopcyjnych i przyjaciół dzieci adoptowanych.

 

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA