Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

O projekcie


Warning: Use of undefined constant is_admin_b - assumed 'is_admin_b' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dfoz/domains/dfoz.pl/public_html/wp-content/themes/adventure-journal/template-osrodek.php on line 33

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie zakresu specjalistycznego wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego oraz ich otoczenia poprzez uruchomienie działalności 3 Ośrodków Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu świadczących usługi społeczne w zakresie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i rodzinnej oraz działań prewencyjno-edukacyjnych.

Okres realizacji projektu:

01.05.2018 – 31.12.2020

Realizatorzy

Lider projektu: Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu

Partner projektu: Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie

Geneza projektu

Sytuacje kryzysowe pojawiające się w życiu człowieka, małżeństwa i rodziny są naturalnym elementem funkcjonowania systemu rodzinnego i mają istotny wpływ na jego trwałość i rozwojową jakość. Choć pojawiają się na różnych etapach życia rodziny, objawowo często wyglądają podobnie i niestety wskutek nieumiejętnego radzenia sobie z bieżącymi problemami nierzadko prowadzą do rozpadu więzi rodzinnych. Problemy te mogą być związane z nieprawidłową komunikacją pomiędzy członkami rodziny, z trudnościami wychowawczymi, z kryzysem dotyczącym zmiany etapu życia rodziny (np. pojawienie się dziecka w rodzinie), z bieżącą sytuacją materialną, bezrobociem, z uwarunkowaniami międzypokoleniowymi itd. Skutkiem osłabienia więzi rodzinnych jest m.in. zmniejszona dzietność, zwiększony poziom ubóstwa, zmiana modelu rodziny, pojawianie się problemów rozwojowych u dzieci, problemów szkolnych, przemocy, zwiększona ilość uzależnień, pogłębianie się dysfunkcji prowadzących do niewydolności opiekuńczo-wychowawczych itp. Niewątpliwie czynniki te sprzyjają wykluczeniu społecznemu tak strukturalnemu, jak i normatywnemu, wzmaganemu migracjami zarobkowymi czy niewysoką siłą nabywczą wynagrodzeń. W istniejących na Opolszczyźnie instytucjach pomocowych stale powiększa się kolejka osób oczekujących na terapię rodzinną zwłaszcza w nurcie systemowym, zakładającym, że jeżeli jedna osoba w rodzinie sygnalizuje jakieś problemy, to dotyczą one lub mają wpływ na funkcjonowanie pozostałych członków rodziny. Brakuje też miejsc świadczących bezpłatne usługi w zakresie terapii indywidualnej dzieci czy dorosłych. Bardzo ważne w tym kontekście stają się też działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone wśród dzieci i młodzieży. Koniecznym staje się więc tworzenie specjalistycznych ośrodków, które świadczyłyby kompleksową, profesjonalną i jak najbardziej skuteczną w świetle obecnego stanu wiedzy, pomoc rodzinom i tym samym minimalizowały ryzyko pojawienia się w nich poważnych i niezwykle trudnych do przezwyciężenia dysfunkcji. Udzielenie bowiem wsparcia rodzinie we właściwym momencie ma istotne znaczenie dla podtrzymania więzi, uniknięcia utrwalania się patologicznych form funkcjonowania i nie przenoszenia zaburzonego funkcjonowania na następne pokolenia. Zdrowa rodzina to zdrowe dzieci. Niniejszy projekt jest zatem odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w regionie opolskim, dając jego mieszkańcom szansę na podjęcie działań, które będą sprzyjały radzeniu sobie z trudnościami i kryzysami będącymi częścią naszego życia.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2010 oraz środków własnych Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia i Diecezjalnego Domu Formacyjnego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA