Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

Diagnoza i terapia dzieci

Diagnoza dziecka zazwyczaj dokonuje się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Składa się ona z wywiadu przeprowadzanego z rodzicami i z dzieckiem, bezpośredniej obserwacji zachowania w gabinecie terapeuty, testów psychologicznych oraz ewentualnej analizy wcześniejszej dokumentacji psychologicznej.

Ma to służyć poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobistym, w relacjach rodzinnych i rówieśniczych.

Postawienie diagnozy pozwala na podjęcie zindywidualizowanej pomocy terapeutycznej, która umożliwia leczenie sygnalizowanych objawów i zaburzeń dziecka.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA