Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

Systemowa terapia rodzin

Terapia rodzinna polega na spotkaniach członków rodziny z terapeutą. Zazwyczaj 3 pierwsze spotkania stanowią etap konsultacji. Umożliwia to poznanie sygnalizowanych problemów, ustalenie reguł jakie mają obowiązywać podczas sesji terapeutycznych oraz cele jakie chce się osiągnąć dzięki terapii.

Wspólne rozmowy podczas wizyt dają szansę na zrozumienie interakcji między poszczególnymi osobami tworzącymi rodzinę, jak również w dokonaniu wglądu w problemy wychowawcze, konflikty czy poszerzenia świadomości powodu, dla którego zachodzą różnego typu zaburzenia.

Terapeuci starają się wesprzeć rodzinę w rozpoznawaniu i uruchamianiu utraconych przez nią zasobów (np. zdolności do podjęcia inicjatywy, otwarcia konfliktu, samopoświęceń i żałoby oraz gotowości do zmierzenia się z rzeczywistością). Dzięki temu pozytywne skutki terapii są długofalowe i wprowadzają trwałe oraz korzystne zmiany w funkcjonowaniu całej rodziny.

W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na sesje terapeutyczne zapraszani mogą być członkowie rodzin w różnych układach osobowych (np. kilka oddzielnych sesji dla dzieci i oddzielnych dla rodziców, później kilka sesji wspólnych).

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji (zazwyczaj raz na 2 tygodnie) zależą od zgłoszonych problemów oraz od założonych celów terapii.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA