Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

Warsztaty i zajęcia integracyjne oraz profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi


Warning: Use of undefined constant is_admin_b - assumed 'is_admin_b' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dfoz/domains/dfoz.pl/public_html/wp-content/themes/adventure-journal/template-osrodek.php on line 33

Warsztaty i zajęcia prowadzone są w różnych przestrzeniach tematycznych. Wśród nich wymienić można m.in.:

1) Warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży obejmujące:

 • lepsze rozumienie siebie (pogłębianie wglądu), rodziców i najbliższego otoczenia;
 • doskonalenie komunikacji z innymi ludźmi oraz rozwój umiejętności psychospołecznych;
 • przeciwdziałanie patologiom, w tym uzależnieniom;
 • mediacje rówieśnicze.

2) Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów, których tematyka obejmuje np.:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
 • aktywne i wspierające słuchanie;
 • motywowanie dziecka do współdziałania;
 • wyrażanie oczekiwań;
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról;
 • wspieranie procesu usamodzielniania się;
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka i młodzieży;
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

3) Zajęcia integracyjne dla rodzin, których celem jest:

 • pogłębianie więzi rodzinnych;
 • budowanie trwałych relacji;
 • uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Grupy szkolne lub grupy zorganizowane mogą kontaktować się z naszymi specjalistami celem określenia tematu warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem danej społeczności.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA