Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

Terapia indywidualna osób dorosłych

Na terapię indywidualną osób dorosłych składa się szereg spotkań z terapeutą. Zazwyczaj odbywają się one raz w tygodniu. Na początku proces terapeutyczny przybiera formę konsultacji, podczas których określany jest cel terapii, reguły jej prowadzenia oraz przybliżona zostaje długość jej trwania.

Każde spotkanie trwa ok. godzinę.

Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej oraz neutralności (czyli, braku dokonywaniu ocen oraz nie podejmowania decyzji za osobę korzystającą z terapii).

Celem rozmów jest zrozumienie motywów działań oraz uczuć osoby szukającej pomocy, by dzięki rozmowom osiągnąć m. im. wyższy poziom dojrzałości osobowej.

Zakres podejmowanych zagadnień w trakcie terapii indywidualnej to m.in.: kryzysy osobowościowe, problemy osobiste, trudności w kontaktach społecznych i z osobami bliskimi, poczucie osamotnienia lub bezradności, niskie poczucie własnej wartości, obniżona samoocena, braku satysfakcji z życia, zaburzenia lękowe i depresyjne, sytuacje trudne, przekraczające możliwości samodzielnego radzenia sobie z problemami oraz choroby psychosomatyczne.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA