Logo | Orodki Promocji edukacji i Terapii Rodzin

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle uczestniczą w nich osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy takie mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu).

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Przykładowo grupa wsparcia dla rodziców obejmuje m.in. spotkania rodziców z terapeutami pomagającymi im w zrozumieniu interakcji rodzinnych. Dzięki temu rodzice mają szansę na bezpieczne omówienie różnych problemów i konfliktów wychowawczych oraz uzyskanie wsparcia od innych, podobnych sobie uczestników tych spotkań.

Terapeuci starają się pomóc rodzicom w podjęciu właściwych działań wychowawczych oraz rozwinięciu metod wspierania dzieci w ich rozwoju. W efekcie skutki wsparcia są długofalowe i dają szansę na wprowadzanie korzystnych zmian w funkcjonowanie całej rodziny oraz w ogólny rozwój dziecka.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA