Zapytanie Ofertowe nr 2/09/2020

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia 500 godzin usług poradnictwa i terapii indywidualnej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się wspina II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 02/09/2020


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA