Konkurs plastyczny “Razem oszczędzamy wodę i energię”

konkurs-plastycznyCaritas Diecezji Opolskiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) zaprasza rodziny z minimum piątką dzieci, z terenu diecezji opolskiej, do udziału w konkursie plastycznym pt. „Razem oszczędzamy wodę i energię”. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Rodzina+. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych” i współfinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Opolu. Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej, promującej idee troski o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody. Nagrodami dla 50 zwycięzców będzie 50 nowych pralek o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, umożliwiających ochronę środowiska naturalnego w warunkach domowych. Prace należy nadsyłać do 26 września 2014 r. Szczegóły konkursu na stronie projektu: http://annasanna.wix.com/rodzina/
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA