W nasze patronalne święto…

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Jest to także nasze święto patronalne. Mszy św., która odbyła się w kościele seminaryjno-akademickim przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja. Oprawę muzyczną zapewnił Chór z Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu oraz dzieci z naszej rodziny zastępczej.

W trakcie uroczystości wiele osób złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wśród tych, którzy podjęli się dzieła modlitwy w intencji dzieci poczętych były zarówno osoby świeckie i duchowne.

Na koniec Mszy św. mieliśmy sposobność wzbogacenia się o doświadczenia związane z pełnieniem roli rodziny zastępczej i adopcyjnej. Było to możliwe dzięki świadectwu naszej rodziny zastępczej – Pani Barbary i Pana Jana oraz naszej rodziny adopcyjnej – Pani Magdaleny i Pana Piotra.

Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom i Dzieciom oraz innym osobom, które pomogły w zorganizowaniu tej uroczystości, a wszystkim pozostałym za obecność  i wspólną modlitwę.

O istocie uroczystości Zwiastowania Pańskiego i Dnia Świętości Życia mówił w Radio Plus ks. Jerzy Dzierżanowski:

Rozmowa z ks. Jerzym Dzierżanowskim

DFOZ na Gali Biznesu

W marcu bieżącego roku odbyła się XII Gala Biznesu. Przedsięwzięcie, którego głównym  organizatorem jest Izba Gospodarcza Śląsk, jest jednym z najważniejszych tego typu w regionie.  Z wielką przyjemnością więc informujemy, że w imprezie uczestniczyła dyrektor biura Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia – pani Beata Balicka-Błagitka.  Eksponowane miejsce zajął także nasz roll-up. Więcej zdjęć z Gali oraz informacji o imprezie na stronie: www.igsilesia.pl

Dzień Świętości Życia

26 marca 2012 r. o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy do kościoła seminaryjno-akademickiego na Mszę św. z okazji Dnia Świętości Życia, której przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Czaja. W tym dniu obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Bóg stał się człowiekiem. Oznacza to, że każde ludzkie życie dostępuje ogromnej godności, a zatem jest darem, o który warto i trzeba się troszczyć. Nasza Fundacja czerpie najgłębsze motywacje dla swej działalności właśnie z tej idei. Dlatego też Dzień Świętości Życia jest naszym świętem patronalnym. Podczas Mszy będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wszystkich chętnych pragnących podjąć dzieło modlitwy w tej intencji serdecznie zapraszamy.

Ks. Jerzy Dzierżanowski członkiem Rady ds. Rodziny

Prezydent Ryszard Zembaczyński powołał do życia Radę ds. Rodziny, społeczne ciało doradcze, które będzie miało za zadanie wspieranie władz miasta w tzw. polityce prorodzinnej w Opolu. W skład Rady weszło 24 członków z różnych środowisk: akademickich, prawniczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, mediów, urzędników, radnych. Wśród nich znalazł się również Wiceprezes Zarządu naszej Fundacji – ks. dr Jerzy Dzierżanowski.

Strefa Wsparcia w Opolu – nowe wydanie

Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie Biuletynu informacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Znaleźć w nim można opisy działalności różnych instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie miasta Opola. Mamy nadzieję, że wskazane w nim adresy i aktualne informacje pozwalą skuteczniej podejmować właściwe kroki w odnajdywaniu pomocy.

Strefa Wsparcia w Opolu. Biuletyn informacyjny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – pobierz w pdf-ie

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tylko dla mam, tylko dla ojców!!!

Psychoedukacja ma na celu przede wszystkim udzielenie informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb dziecka i rodziców. Tematem spotkań będą zachowania, uczucia czy problemy pojawiające się w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny.

Czytaj dalej