Ks. Jerzy Dzierżanowski członkiem Rady ds. Rodziny

Prezydent Ryszard Zembaczyński powołał do życia Radę ds. Rodziny, społeczne ciało doradcze, które będzie miało za zadanie wspieranie władz miasta w tzw. polityce prorodzinnej w Opolu. W skład Rady weszło 24 członków z różnych środowisk: akademickich, prawniczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, mediów, urzędników, radnych. Wśród nich znalazł się również Wiceprezes Zarządu naszej Fundacji – ks. dr Jerzy Dzierżanowski.

Zadaniem Rady ds. Rodziny będzie m.in.:

  • ocena efektów działań podejmowanych na wszystkich szczeblach władzy na rzecz rodzin, w tym również niepełnych, wielodzietnych, zastępczych oraz rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
  • ocena skuteczności pomocy i wsparcia dla rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, kryzysu i dysfunkcji,
  • promowanie zdrowego trybu życia i ocena jakości w zakresie dostępności opieki zdrowotnej dla dzieci,
  • ocena szans edukacyjnych dzieci wychowywanych w rodzinach o różnym statusie materialnym,
  • wskazywanie możliwych do podjęcia działań na rzecz poprawy warunków bytowych opolskich rodzin,
  • promowanie elastycznych form zatrudnienia, pozwalających na godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA