W nasze patronalne święto…

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Jest to także nasze święto patronalne. Mszy św., która odbyła się w kościele seminaryjno-akademickim przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja. Oprawę muzyczną zapewnił Chór z Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu oraz dzieci z naszej rodziny zastępczej.

W trakcie uroczystości wiele osób złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wśród tych, którzy podjęli się dzieła modlitwy w intencji dzieci poczętych były zarówno osoby świeckie i duchowne.

Na koniec Mszy św. mieliśmy sposobność wzbogacenia się o doświadczenia związane z pełnieniem roli rodziny zastępczej i adopcyjnej. Było to możliwe dzięki świadectwu naszej rodziny zastępczej – Pani Barbary i Pana Jana oraz naszej rodziny adopcyjnej – Pani Magdaleny i Pana Piotra.

Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom i Dzieciom oraz innym osobom, które pomogły w zorganizowaniu tej uroczystości, a wszystkim pozostałym za obecność  i wspólną modlitwę.

O istocie uroczystości Zwiastowania Pańskiego i Dnia Świętości Życia mówił w Radio Plus ks. Jerzy Dzierżanowski:

Rozmowa z ks. Jerzym Dzierżanowskim

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA