Program pomocy

Program pomocy w Domu Matki i Dziecka oparty jest na metodzie społeczności terapeutycznej. Metoda ta ma uczyć nowych wzorców zachowań – korygować nieprawidłowości funkcjonowania, dawać większą świadomość własnych emocji, uczyć sposobów radzenia sobie z trudnościami, kształtować wytrwałość, sumienność i umiejętność planowania.

Społeczność ma stanowić dla każdego członka reprezentację świata zewnętrznego, stwarzającą możliwość wypróbowania różnych rodzajów zachowań i sprawdzenia, jak na nie zareaguje otoczenie.

Przy korzystnej atmosferze, charakteryzującej się otwartą, szczerą komunikacją, takie środowisko może zyskać miano terapeutycznego, a dzięki konfrontacji, strukturalizacji, zaangażowaniu i utrwalaniu może dojść do społecznego uczenia się osób do niej przynależących.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA