Jubileusz 25-lecia Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia – relacja

Centralne obchody jubileuszu 25-lecia działalności i istnienia Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia miały miejsce 17 czerwca 2018 roku. Rozpoczęliśmy o godz. 10:00 wspólną Mszą Świętą w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej celebrowaną przez ks. biskupa Andrzeja Czaję. Koncelebrę sprawowali m.in. ks. Jerzy Dzierżanowski, ks. Paweł Landwójtowicz, ks. Józef Mikołajec, ks. Ryszard Kinder, ks. Piotr Morciniec, ks. Marcin Marsollek.

Po wspólnej Eucharystii wszyscy goście zostali zaproszeni do Auli Wyższego Seminarium Duchownego na uroczystą galę, która podsumowywała dokonania Fundacji, a jednocześnie była okazją do podziękowania naszym Dobrodziejom i wszystkim osobom, które od lat wspierają naszą działalność statutową. Spotkanie prowadził Pan Dawid Rajwa, dziennikarz Radia Doxa. Wszyscy zaproszeni Goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowany na tę okazję film, w którym pracownicy Fundacji opowiadali o swoich działaniach w poszczególnych jednostkach. Multimedialna forma przypadła wszystkim do gustu i pozwoliła na przedstawienie naszej codziennej pracy w szerokim zakresie.

Po filmie nastąpiły przemówienia zaproszonych Gości. Cieszymy się, że nasz jubileusz uświetniły władze miasta, a także regionu. Jako pierwszy przemówił Prezydent Miasta Opola, Pan Arkadiusz Wiśniewski. Następnie głos zabrała Wicewojewoda Opolski, Pani Violetta Porowska, po której wystąpił Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Roman Kolek. Dziękujemy za usłyszane słowa uznania i cieszymy się już na dalszą owocną współpracę.

Najważniejszym punktem naszego spotkania jubileuszowego było wręczenie statuetek „Przyjaciela Fundacji”, którymi pragnęliśmy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które w ciągu minionych 25 lat w sposób szczególny udzielili nam swojego wsparcia i działali – często „wolontariacko” – na rzecz naszych podopiecznych. W gronie tym znalazło się 41 osób – to nasza prawdziwa duma i radość, że mieliśmy możliwość współpracować z tyloma ludźmi dobrej woli, którzy ofiarują swój czas i zasoby, aby pomóc tym najmniejszym i najsłabszym, o których na co dzień się troszczymy. Statuetki wręczał ks. biskup Andrzej Czaja.

Poniżej prezentujemy listę naszych Szanownych Przyjaciół:
1. Piotr Kler
2. Rafał Desczyk
3. Wojciech Gątkiewicz
4. Dagmara Gieroń
5. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z.o.o.
6. Zakład Poligraficzny SINDRUK
7. Agencja Managerska VIP for You
8. Roman Sadowski
9. Alfreda Ludwiczyńska-Popera
10. Beata i Paweł Kałużyńscy
11. ks. Ginter Żmuda
12. Ewa i Andrzej Białkowie
13. Tadeusz Zabłocki
14. Katarzyna Sinicka
15. ks. Waldemar Musioł
16. ks. Jan Polok
17. ks. Ryszard Kinder
18. Ks. Edmund Podzielny
19. Radio DOXA
20. Opolski Gość Niedzielny
21. Nowa Trybuna Opolska
22. TVP3 Oddział Opole
23. Radio Opole
24. Drukarnia i Wydawnictwo Św. Krzyża
25. Magdalena i Marcin Nowakowie
26. Danuta Starzec
27. Andrzej Nowak
28. Monika i Witold Dembińscy
29. Maria Szwedkowicz
30. Mirek Hanulewicz
31. Henryka Brykowska
32. Elżbieta Drucka Lubecka se Sejournetv 33. Agata i Leszek Padołowie
34. Andrzej Mudrecki
35. ks. Henryk Tukay
36. Marian Jagielski
37. Urząd Miasta Opola
38. Urząd Marszałkowski
39. Opolski Urząd Wojewódzkiv 40. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
41. Ks. Henryk Wieczorek

Po wręczeniu statuetek nastąpił czas na część artystyczną naszego spotkania. Swój program zaprezentowała sopranistka, Pani Aleksandra Szafir, która zaczarowała wszystkich swoim pięknym głosem. Po prawdziwej uczcie dla ducha przyszedł czas na ucztę dla ciała – ks. Jerzy zaprosił naszych Gości na poczęstunek, który zorganizowaliśmy w auli Wydziału Teologicznego.

W tym miejscu pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim Państwu za przybycie i uświetnienie naszego jubileuszu. Było nam bardzo miło gościć zarówno osoby wspierające naszą organizację, jak i te które z naszej pomocy korzystają. 25-lecie Fundacji nie mogłoby się odbyć bez wsparcia naszych patronów honorowych: Pana Prezydenta Miasta Opola, Pana Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Wojewody Opolskiego, a także patronów medialnych: TVP 3 Opole, Radia Doxa, Radia Opole, „Gościa Niedzielnego”. Dziękujemy Państwu za życzliwość i wspólne działania! Serdecznie dziękujemy również klerykom za przygotowanie liturgii i oprawy naszej jubileuszowej Mszy Świętej.

Nasz jubileusz 25-lecia świętowaliśmy uroczyście i przez cały tydzień. Począwszy od Zjazdu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych (9.06.) przygotowanego przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy, po Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Poradnię Rodzinną (13-14.06.), poprzez Festyn Rodzinny (16.06) przygotowywany pod pieczą Domu Matki i Dziecka. Pracownicy każdej z naszych jednostek osobiście zaangażowali się w te działania, czyniąc z nich prawdziwe święto Fundacji oraz wszystkich jej beneficjentów. Cieszymy się, że udało nam się zorganizować tak piękny jubileusz i czekamy już na nowe wyzwania!

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA