Zrozumieć siebie bez alkoholu

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł Okres realizacji: od 1 lutego do 30 listopada 2010 roku Cel projektu: Celem programu „Zrozumieć siebie bez alkoholu” jest rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców miasta Opola oraz ich rodzin poprzez prowadzenie kompleksowej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego i prowadzenie terapii członków rodzin osób uzależnionych Beneficjenci: Beneficjentami programu są uzależnieni i współuzależnieni od alkoholu mieszkańcy miasta Opola, członkowie ich rodzin oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików Opis realizowanych działań: 1. Działania informacyjne Przygotowane, wytworzone oraz rozpowszechnione zostaną na terenie miasta Opola plakaty informacyjne dotyczące prowadzonych działań. Trafią one do wszystkich parafii w Opolu, do klubów AA oraz wszystkich instytucji, w których pomocy szukają osoby uzależnione. Informacja o projekcie i związanych z nim działaniach zamieszczona również zostanie na stronach internetowych www.dfoz.pl, www.strefawsparcia.opole.pl, www.opolskie.ngo.pl, www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.org.pl. Ponadto opracowana zostanie ulotka pokazująca specyfikę funkcjonowania osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Psychoterapia grupowa DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) Celem spotkań grupy terapeutycznej jest przejście przez jej uczestników standardowego programu terapii DDA. Program ten obejmuje następujące etapy: zdobycie przez pacjentów informacji na temat tego, jak funkcjonuje rodzina alkoholowa, co dzieje się z dziećmi w niej wychowywanymi i w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa przenoszone są w dorosłe życie (etap I), pracę psychoterapeutyczną, której szczegółowa tematyka uzależniona jest od problemów przeżywanych przez członków grupy – na ogół są to sprawy związane z rozliczaniem przeszłości (etap II) oraz porządkowanie obecnego życia (etap III). Cele pracy grupy terapeutycznej koncentrują się na aktualnym życiu osób w niej uczestniczących – na zdobyciu umiejętności i zasobów (szczególnie natury psychicznej i emocjonalnej) pozwalających zostawić za sobą dzieciństwo, zmienić obraz samego siebie oraz uporządkować swoje obecne życie. 3. Indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień Beneficjentami tych spotkań są osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione (mieszkańcy miasta Opola). Celem sesji indywidualnych jest przede wszystkim wspieranie postaw trzeźwościowych oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego a także pomoc w przezwyciężaniu mechanizmów są również dla osób współuzależnionych, które mogą otrzymać pomoc w rozpoznaniu swojej sytuacji, odnajdywaniu dodatkowych źródeł energii, z których można czerpać siłę, analizie dotychczasowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją oraz w uczeniu się nowych, korzystnych sposobów radzenia sobie z uzależnieniem osoby bliskiej. 4. Indywidualne spotkania z psychologiem i/lub systemowa terapia rodzin Beneficjentami tych spotkań są osoby z rodzin osób uzależnionych (nie będące jednak osobami współuzależnionymi) zmagające się w swoim życiu z problemami mogącymi mieć związek z chorobą alkoholową członka rodziny. Indywidualne spotkania z psychologiem obejmują również systemową terapię rodziny. Ponieważ alkoholizm dotyczy nie tylko osoby bezpośrednio nim dotkniętej ale całej rodziny osoby uzależnionej, dlatego terapia systemowa skoncentrowana jest na wzmocnieniu systemu rodzinnego oraz na stworzeniu emocjonalnych warunków do zmiany w zachowaniu nie tylko osoby uzależnionej ale również całej rodziny.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA