Zniewoleni działaniem. Nowe uzależnienia jako wyzwanie

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów narkotykowych.

Beneficjenci: Beneficjentami programu będą psychologowie i terapeuci z miasta Opola zajmujący się na co dzień problematyką uzależnień oraz nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą z potencjalnych grup ryzyka.

Opis realizacji działań: – działania informacyjne i rekrutacja beneicjentów; – seminarium szkoleniowe; – konferencja „Zniewoleni działaniem. Nowe uzależnienia jako wyzwanie”; – ewaluacja i zakończenie projektu.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA