Wsparcie samotnych matek i ich rodzin z terenu miasta Opola

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 11 000,00 zł

Okres realizacji: od 10 kwietnia do 30 listopada 2017

Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie procesu usamodzielnienia się matek zamieszkujących Dom Matki i Dziecka, jak również innych samotnych matek, które nie korzystają ze stacjonarnej pomocy, ale ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia i tym samym również stanowią grono podopiecznych Domu Matki i Dziecka. Pomoc jest realizowana poprzez przygotowanie paczek rzeczowo-żywnościowych, na które składa się żywność (w tym specjalistyczna dla niemowląt i małych dzieci), kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała dla dorosłych i dzieci, odzież, artykuły higieny osobistej (w tym pampersy dla niemowląt i małych dzieci) oraz odzież (dla dorosłych, dziecięca, niemowlęca).

Beneficjenci: samotne matki i ich rodziny z terenu miasta Opola.

Geneza projektu: Dom Matki i Dziecka zamieszkują samotne matki wraz z dziećmi, które ze względu na trudną sytuację rodzinną, materialną, bezdomność i doświadczenia przemocy zmuszone były uciec ze swoich środowisk i szukać pomocy. Matki-mieszkanki – pochodzą z różnych środowisk, zazwyczaj z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczyły przemocy ze strony rodziców, partnerów. Bardzo niska samoocena, lata życia w lęku owocują poczuciem wyobcowania i wycofania z życia społecznego. Żyjąc na skraju społeczeństwa i wychowując w nim dzieci nie są w stanie dać im pozytywnego przykładu, zainicjować zabawy, zadbać o estetykę np. podawanego jedzenia, ubrań, wyglądu mieszkania, sposobu wyrażania się. Pobyt matek w naszym domu trwa od 3 do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia w zależności od indywidualnych potrzeb. Po opuszczeniu Domu Matki i Dziecka mieszkanki wyprowadzają się do wynajmowanych mieszkań lub przyznanych im lokali socjalnych w Opolu. Na drodze do pełnego usamodzielnienia się także wymagają wsparcia aby uchronić je przed powrotem do poprzedniego dysfunkcyjnego środowiska. Potrzebują motywacji do wprowadzenia zmian w swoim życiu – często wiąże się to z trudem porzuceniem toksycznego partnera, znajomych, rozpoczęciem pracy zarobkowej, podjęciem terapii. Otrzymanie paczki rzeczowo-żywnościowej ma ułatwić usamodzielnienie się, wesprzeć pozytywną przemianę, dodać motywacji w stawianiu pierwszych kroków „na swoim”. Stanowi pewnego rodzaju „ulgę” w zakresie kosztów utrzymania w pierwszych miesiącach samodzielności. Pomoc ma być również skierowana do samotnych matek, których sytuacja życiowa nie wymaga stacjonarnego pobytu w Domu. Często są to kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej np. po stracie pracy, po rozwodzie, po śmierci współmałżonka. Samotne macierzyństwo jest trudną drogą, podczas której mogą się zdarzyć różne wypadki – wówczas taka paczka może nie tylko stanowić wsparcie materialne, ale pozwolić przetrwać trudny czas i utrzymać się na tym poziomie życia, o który matka tak długo zabiegała.

Opis realizacji działań:

  • zakup produktów żywnościowych i rzeczowych do paczek – w oparciu o potrzeby zgłoszone przez beneficjentów w deklaracji.
  • przygotowanie paczek
  • wydawanie paczek beneficjentom – dla matek potrzebujących niezamieszkałych w Domu Matki i Dziecka będą wydawane w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Możliwe będzie wcześniejsze przygotowanie paczki na prośbę beneficjenta. Dla matek usamodzielniających i wyprowadzających z Domu Matki i Dziecka się paczka będzie przygotowywana do 7 dni od dnia ich faktycznej wyprowadzki. Wartość pojedynczej paczki dla jednej osoby nie będzie mogła przekroczyć 233,75 zł.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA