W tę samą stronę…

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 12 500,00 zł Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2012 roku Cel projektu:

Zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców miasta Opola, zwłaszcza rodzin doświadczających negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kampanię informacyjną oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Beneficjenci:

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym wskutek problemów alkoholowych w rodzinie, mających swoje źródło zwłaszcza w migracjach zarobkowych któregoś z jej członków. Wsparciem objęte będą osoby dorosłe borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mający poczucie nie radzenia sobie w sytuacji rozłąki migracyjnej, sięgający po używki bądź obserwujący proces uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi.

Geneza projektu:

Doświadczenie pracy terapeutów i psychologów pokazuje, że problem uzależnienia od alkoholu czy współuzależnienia nie występuje w oderwaniu od codzienności funkcjonowania i bardzo często ma swoje źródło w określonym stylu życia. Bez wątpienia rozłąka spowodowana migracją zarobkową któregoś z członków rodziny jest czynnikiem nad wyraz sprzyjającym procesowi uzależnienia się od alkoholu czy narkotyków. Osoby pracujące za granicą z powodu osamotnienia, braku bezpośredniego udziału w codzienności funkcjonowania rodziny, bardzo często sięgają po alkohol na początku dla zrelaksowania się po ciężkim dniu pracy, potem dla dotrzymania towarzystwa znajomym, a potem już z przyzwyczajenia. Po powrocie do domu, w którym pojawiają się coraz większe problemy wynikające z rozłąki spożywa się alkohol dla rozładowania napięcia. Podobnie jest z osobami pozostającymi w kraju. Nadmierne obciążenie codziennymi obowiązkami domowymi, brak wsparcia współmałżonka, narastające osamotnienie, problemy wychowawcze z dziećmi sprzyjają poszukiwaniu rozwiązań, które mają „pomóc przetrwać”.

Opis realizowanych działań:

1. Działania informacyjne 2. Indywidualna terapia uzależnień 3. Poradnictwo terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym 4. Sesje terapii rodzinnej

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA