W stronę rodzinnej opieki środowiskowej

Donator: Samorząd Województwa Opolskiego Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł Okres realizacji: od 15 września do 24 grudnia 2010 roku Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest wypracowanie rekomendacji i postulatów dla przekształcenia istniejących form opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w system oparty o rodzinne formy opieki – przede wszystkim rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Beneficjenci: Beneficjentami projektu są pracownicy instytucji działających w sferze pomocy społecznej zajmujący się opieką nad dzieckiem i rodziną Opis realizowanych działań: 1. Działania informacyjno-promocyjne 2. Konferencja W ramach projektu zorganizowana została 2-dniowa konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pt. W stronę rodzinnej opieki środowiskowej. Deinstytucjonalizacja opieki nad dzieckiem – szansa czy zagrożenie? Program konferencji: Dzień I 9.00- 9.30 – Inauguracja konferencji 9.30- 9.55 – Dziecko w procesie deinstytucjonalizacji 10.00-10.25 – Strategie prewencyjne wobec rodziny naturalnej a problem instytucjonalizacji opieki nad dzieckiem 10.30-10.55 – Rodzinne środowisko zastępcze – problemy i wyzwania 11.00-12.00 – Rola instytucji pomocowych i organów sądowniczych w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną 12.00-13.00 – Catering 13.00-13.30 – Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie – jak usprawnić jego funkcjonowanie? 13.30-15.00 – Panel dyskusyjny Dzień II 8.00- 9.00 – Śniadanie 9.00-13.00 – Deinstytucjonalizacja opieki nad dzieckiem i rodziną – analiza SWOT i wypracowanie rekomendacji 3. Wydanie publikacji Zwieńczeniem konferencji było opracowanie i wydrukowanie publikacji stanowiącej podsumowanie prac nad procesem deinstytucjonalizacji opieki nad dzieckiem i rodziną. 4. Zakończenie i ewaluacja projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA