Świat zatopionych marzeń

Świat zatopionych marzeń czyli jak pokonać uzależnienie

 
Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł Okres realizacji: od 2 maja do 30 listopada 2011 roku Cel projektu: Zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców miasta Opola oraz ich rodzin poprzez prowadzenie kompleksowej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego i prowadzenie terapii członków rodzin osób uzależnionych. Beneficjenci:   Beneficjentami programu będą uzależnieni i współuzależnieni od alkoholu mieszkańcy miasta Opola, członkowie ich rodzin, osoby doznające lub stosujące przemoc oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci będą mogli zrozumieć mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia, zweryfikować ich wpływ na codzienne funkcjonowanie i podjąć kroki celem uwolnienia się od nałogu. Geneza projektu: Coraz większa część członków naszego społeczeństwa nadużywa alkoholu, co powoduje znaczną ilość szkód i zagrożeń. Według szacunkowych danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ok. 2% Polaków uzależnionych jest od alkoholu. W skali kraju liczba osób uzależnionych kształtuje się więc w granicach 800 tys., w skali Opola natomiast w granicach 2 tys. 600. Dwukrotnie większa jest  liczba osób dorosłych będących członkami rodzin alkoholików (w naszym mieście ok. 5 tys.) oraz liczba wychowujących się w rodzinach alkoholowych dzieci (również ok. 5 tys.). Niepokojące są także dane dotyczące populacji osób nadużywających alkoholu bez klinicznych objawów uzależnienia – według PARPA problem ten dotyczy w skali kraju 2-3 milionów Polaków. W związku z powyższymi faktami konieczne staje się nieustanne rozwijanie różnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz dla członków ich rodzin. Zadanie to spoczywa w znacznej mierze na organizacjach pozarządowych, które mają możliwość prowadzenia programów terapeutycznych dla wspomnianych powyżej grup nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Realizowanie takich programów jest niezbędne ze względu na fakt, iż z powodu deficytów kadrowych i lokalowych, a także z powodu ciągle trwającego procesu modernizacji usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe nie wszystkie zarejestrowane w tychże placówkach osoby mają możliwość skorzystania z nowoczesnej i skutecznej terapii. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku członków rodzin osób z problemem alkoholowym – programy pomocy rodzinom prowadzone w placówkach odwykowych obejmują zaledwie ok. 30 tys. osób, podczas gdy potrzeby w tym względzie są co najmniej 10-krotnie większe. Opis realizowanych działań: 1. Działania informacyjne 2. Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)   DDA to spotkania grupy terapeutycznej, prowadzonej przez certyfikowanego terapeutę uzależnień przeznaczone dla osób dorosłych, które dorastały w obecności alkoholika w domu. W spotkaniach uczestniczyć będzie stała – ok. 15-18-osobowa – grupa osób przechodząca podczas prowadzonych spotkań przez standardowy program terapii DDA. 3. Indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień   Na indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień przeznaczone zostaną ok. 2 godziny tygodniowo. Beneficjentami tych spotkań będą osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione (mieszkańcy miasta Opola). Indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień przeznaczone były również dla osób współuzależnionych, które otrzymywały pomoc w rozpoznaniu swojej sytuacji, odnajdywaniu dodatkowych źródeł energii, z których można czerpać siłę, analizie dotychczasowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją oraz w uczeniu się nowych, korzystnych sposobów radzenia sobie z uzależnieniem osoby bliskiej. 4. Indywidualne spotkania z psychologiem i/lub systemowa terapia rodzin Na indywidualne spotkania z psychologiem przeznaczonych zostanie 2-3 godziny tygodniowo. Beneficjentami tych spotkań będą osoby z rodzin osób uzależnionych (nie będące jednak osobami współuzależnionymi) zmagające się w swoim życiu z problemami mogącymi mieć związek z chorobą alkoholową członka rodziny. Indywidualne spotkania z psychologiem obejmować będą również systemową terapię rodziny.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA