Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”

Cel projektu: poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola i ich rodzin, uzależnionych od alkoholu oraz wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola

Okres realizacji: 07.04.2022 – 31.12.2022

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone, uzależnione od alkoholu i ich bliscy, osoby współuzależnione, DDA, dzieci, młodzież i dorośli z terenu Miasta Opola

Realizowane zadania:

  1. Terapia uzależnień
  2. Indywidualna terapia psychodynamiczna
  3. Systemowa terapia rodzin
  4. Grupa edukacyjno-motywacyjna


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA