Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem II”

Cel projektu: celem projektu jest zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnienia poprzez poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola i ich rodzin, uzależnionych od alkoholu oraz wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 22 000,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola

Okres realizacji: 01.08.2023 – 30.11.2023

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone, uzależnione od alkoholu i ich bliscy, osoby współuzależnione, DDA, dzieci, młodzież i dorośli z terenu Miasta Opola

Realizowane zadania:

  1. Terapia uzależnień
  2. Psychoterapia indywidualna w różnych nurtach psychologicznych
  3. Systemowa terapia rodzin


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA