Przyjazne Wsparcie – Centrum Rozwoju Inicjatyw Wsparcia Koleżeńskiego w Opolu

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 30.000,00 Okres realizacji: Od 15 marca 2006 do 15 grudnia 2006 Cel programu: podniesienie umiejętności reorientacji społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Opolu poprzez zajęcia indywidualne i szkolenia grupowe Beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym spowodowanym uzależnieniem od alkoholu Opis realizowanych działań: Działania informacyjne Działania o charakterze motywacyjno-edukacyjnym i z zakresu reorientacji zawodowej: dyżury doradcy zawodowego, psychologa i prawnika Szkolenia grup z zakresu reorientacji zawodowej: ABC obsługi komputera – podstawowy kurs komputerowy ABC obsługi Internetu – podstawowy kurs uczący poruszania się w wirtualnym świecie Pogłębienie zdolności komunikacyjnych w aspekcie rozwiązywania problemów bezrobocia Rezultaty: 1. Wytworzenie ponad 4000 ulotek informacyjnych (3000 rozpowszechniono) 2. Dyżury doradców: Doradca zawodowy w ciągu 480 godzin odnotował 250 przyjętych osób Psycholog w ciągu 205 godzin dyżuru odnotował 101 przyjętych osób Prawnik w ciągu 80 godzin dyżuru odnotował 59 przyjętych osób 3. Przeprowadzenie trzech szkoleń z zakresu reorientacji zawodowej: „ABC obsługi komputera – podstawowy kurs komputerowy” – 8 godzin dydaktycznych „ABC obsługi Internetu” – 4 godziny dydaktyczne „Pogłębienie zdolności komunikacyjnych w aspekcie rozwiązywania problemów bezrobocia” – 20 godzin dydaktycznych; listy obecności z 9 spotkań obejmują 62 uczestników, średnio na każdym ze spotkań uczestniczyło 7 osób

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA