Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, nieużytkowanego, na funkcje Diecezjalnego Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin w Kędzierzynie-Koźlu

Cel projektu: Celem projektu jest odtworzenie i zachowanie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla poprzez kompleksową rewitalizację budynku przy ul. Piramowicza wynikającą z Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle, służącą aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Funkcja w projekcie: Partner

Wartość projektu: 3 838 350,46 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.04.2019

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa opolskiego

Realizowane działania:

  1. Roboty budowlane
  2. Nadzór inwestorski i konserwatorski
  3. Zakup wyposażenia


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA