Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – Opolska Strefa Wsparcia.

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 12.240,00 Okres realizacji: 01 czerwca 2006 do 15 grudnia 2006 Geneza: W sytuacji gdy poziom bezrobocia pozostaje nadal wysoki, a utrzymanie się na rynku pracy jest coraz trudniejsze – ponieważ rosną wymagania wobec pracowników – wiele osób może obawiać się o swoją przyszłość. W obliczu sytuacji, w której nie można znaleźć pracy bądź istnieje zagrożenie jej utraty może narastać w jednostkach poczucie beznadziejności, a także przekonanie, że nie ma się wpływu na swój los. Konieczne jest wspieranie takich osób i odpowiednie ich motywowanie, a także dostarczanie im niezbędnych informacji, które pomogą w osiągnięciu satysfakcji z życia zawodowego. Cel programu: podnoszenie i umacnianie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy poprzez rozbudowę Opolskiej Strefy Wsparcia, czyli działań motywujących i aktywizujących dla osób pozostających bez pracy oraz działań profilaktycznych dla osób zagrożonych zwolnieniem. Beneficjenci: osoby pozostające bez pracy lub zagrożone zwolnieniem Opis realizowanych działań:
  1. Działania informacyjne
  2. Dyżury z zakresu doradztwa zawodowego
  3. Wydanie publikacji „Strefa Wsparcia w Opolu. Biuletyn informacyjny dla osób pragnących wyjść z trudnych sytuacji życiowych”
Rezultaty:
  1. Wydanie ponad 1000 egz. publikacji
W związku z prowadzonymi dyżurami – łącznie 340 godzin – odnotowanie 163 przyjętych osób

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA