Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin – program rozwoju i profesjonalizacji usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodzin w woj. opolskim.

Cel projektu: zwiększenie zakresu specjalistycznego wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego oraz ich otoczenia poprzez uruchomienie działalności 3 Ośrodków Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu świadczących usługi społeczne w zakresie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i rodzinnej oraz działań prewencyjno-edukacyjnych w okresie od 01.10.2018 do 30.06.2021 r.

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 1 550 444,54 zł, w tym 1 465 170,07 zł – dotacja

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.06.2021 r.

Grupa docelowa: rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym rodziny biologiczne adopcyjne i zastępcze oraz ich otoczenie, grupa specjalistów pomocy społecznej

Realizowane zadania:

  1. Organizacja specjalistycznego 2-letniego kursu terapii systemowej dla kadry pomocy społecznej
  2. Usługi terapii indywidualnej dla osób dorosłych
  3. Usługi systemowej terapii rodzin
  4. Diagnoza i terapia dzieci
  5. Działalność grupy wsparcia
  6. Realizacja warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci
  7. Superwizja zespołu specjalistów

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA