Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa opolskiego – projekt partnerski

donator: Europejski Fundusz Społeczny kwota dofinansowania: 96 049,80 zł

okres realizacji: od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2019 r.

cel projektu: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

beneficjenci: osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kobiety i dzieci będące w trudnych sytuacjach życiowych

opis realizacji działań:

  • stworzenie w Domu Matki i Dziecka komórki koordynującej wsparcie dla matek zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zapewnienie opieki psychologicznej dzieciom i rodzicom
 

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA