Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 44 200,00 zł Okres realizacji: od 18 maja do 30 listopada 2015

Cel projektu: Celem zadania jest zwiększenie zakresu systemowego wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego dla mieszkańców Opola Uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin. Beneficjenci: Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, a także doświadczające w ich następstwie różnego typu uzależnień, w tym alkoholowego, które przekładają się na zaburzenia relacji małżeńskich i rodzinnych. Wsparciem objęte są osoby dorosłe, borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mające poczucie nie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, sięgające po używki, bądź doświadczające u siebie procesu degradacji osobowościowej, procesu uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi.

Geneza projektu: Problem wykluczenia społecznego, zagrożenie nim oraz narastające problemy uzależnień alkoholowych stanowią trudną sytuację w Opolu. Świadczyć o tym mogą statystyki przyjęć w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu. Większości z rodzin udało się pokonać sytuację kryzysową, co potwierdza efektywność prowadzonych działań. Niestety każde małżeństwo bądź rodzina po wcześniejszym zgłoszeniu się oczekiwało średnio na możliwość odbycia pierwszego spotkania około 6 miesięcy, co wydaje się stanowczo zbyt długim okresem, gdyż dynamika zachodzących problemów jednoznacznie wskazywała na potrzebę rozpoczęcia działań pomocowych najpóźniej w miesiąc od zgłoszenia się do poradni. W ciągu całego roku kolejka oczekujących na pierwsze spotkanie konsultacyjne wciąż wynosiła ok. 25 małżeństw i rodzin. Podobnie ma się rzecz z terapiami indywidualnymi czy to dla dzieci i młodzieży czy osób dorosłych. Można zatem dostrzec pilną potrzebę rozszerzenia tego typu działań na terenie miasta Opola poprzez rozwój ośrodka, który będzie kompleksowo wspierać rodziny działaniami terapeutycznymi i psychoedukacyjnymi.

Opis realizacji działań: – działania informacyjne – opracowanie i wdrożenie programu informatycznego do rejestracji beneficjentów i efektywnego zarządzania ośrodkiem – indywidualna terapia behawioralno-poznawcza – indywidualna terapia psychodynamiczna – indywidualna psychodrama – sesje terapii małżeńsko-rodzinnej – superwizja zespołu terapeutycznego – monitoring, ewaluacja i zakończenie projektu


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA