Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

Donator: Unia Europejska. Program Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” Kwota dofinansowania: 45000EUR Okres realizacji: od 2 stycznia 2008 roku do 30 października 2008 roku Cel projektu: zwiększenie na obszarze diecezji opolskiej oddziaływań profilaktycznych oraz rozwijanie różnych form wsparcia dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie dla matek zmagających się z decyzją co do urodzenia bądź wychowania dziecka. Beneficjenci: mieszkańcy województwa opolskiego,  zwłaszcza kobiety zmagające się z decyzją co do możliwości podjęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec swojego dziecka oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Opolszczyzny   Opis realizowanych działań: 1. Działania informacyjne i nabór liderów projektu 2. Szkolenia dla liderów   Szkolenia podstawowe:
 • Zakres opieki nad matką i dzieckiem w jednostkach Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
 • Postępowanie z osobą w kryzysie
 • Profilaktyka wśród młodzieży
 • Uaktywnianie potencjału społeczności lokalnej wokół pomocy matce i dziecku
Szkolenia specjalistyczne:
 • Mediacje rodzinne
 • Telefon zaufania
3. Utworzenie Przyparafialnych Poradni Rodzinnych
 • Ogłoszenie konkursu na rozwój przyparafialnej poradni rodzinnej w 4 miastach województwa opolskiego: Nysie, Raciborzu, Kędzierzynie-Koźlu i Kluczboorku
 • Wybór miejsca i dokonanie remontu adaptacyjnego poradni
 • Dyżury liderów projektu w zakresie doradczego wspierania osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i poszukujących pomocy
4. Rozszerzenie zakresu działań konsultacyjno-wspierających w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu
 • Uruchomienie telefonu zaufania (0 801 79 80 90) czynnego od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 20.00
 • Uruchomienie e-poradni: psycholog@bezwyjscia.pl, prawnik@bezwyjscia.pl oraz internetowej możliwości rejestracji beneficjentów do poszczególnych specjalistów
 • Uruchomienie nr GG: 13434969 z możliwością korzystania z porady psychologa
 • Uruchomienie dyżurów porad prawnych i psychologicznych
  5. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 6. Konferencja podsumowująca projekt

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA