Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Okres realizacji: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Cel projektu: Realizacja postanowień Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poprzez prowadzenie ośrodka adopcyjnego. beneficjenci:

 • małżeństwa i rodziny pragnące adoptować dziecko;
 • kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych;
 • rodziny naturalne i adopcyjne;
 • dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż. z rodzin adopcyjnych;
 • dzieci zgłoszone do przysposobienia.

Opis realizacji działań:

 • gromadzenie informacji o dzieciach poprzez ustalenie ich sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej;
 • kwalifikowanie dziecka do przysposobienia;
 • gromadzenie informacji o kandydatach do przysposobienia;
 • dokonanie wstępnej oceny kandydatów;
 • badania pedagogiczne i psychologiczne kandydatów;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • szkolenie kandydatów;
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydatów;
 • sporządzenie opinii kwalifikacyjnej kandydatów;
 • sporządzania opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • zorganizowanie kontaktu z dzieckiem w miejscu pobytu dziecka i towarzyszenie kandydatom do przysposobienia dziecka w spotkaniu;
 • współpraca z kandydatami w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania;
 • poradnictwo i terapia, pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin adopcyjnych;
 • pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży i pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych;
 • współpraca z Wojewódzkim Bankiem Danych.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA