Galeria Twórczych Inspiracji

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia rozpoczyna projekt „Galeria twórczych inspiracji – program aktywizujący dla matek samotnie wychowujących dzieci”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.03.2011 do 30.09.2012r. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, udział w nim będzie bezpłatny. Projekt skierowany jest do 55 kobiet zamieszkałych na terenie woj. opolskiego, głównie matek samotnie wychowujących dzieci, które są długotrwale bezrobotne, niezatrudnione, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi, powracają na rynek pracy po urlopach wychowawczych lub macierzyńskich. Samotne macierzyństwo jest jednym z poważniejszych problemów społecznych. Nie oznacza ono jedynie samotnego wychowywania dzieci. To również przejęcie jednostkowej odpowiedzialności za zapewnienie rodzinie bytu materialnego, a także obarczenie się całokształtem obowiązków związanych z utrzymaniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Do tego dochodzi jeszcze psychiczne obciążenie związane ze społecznym piętnem samotnego rodzicielstwa, mającym swoje odzwierciedlenie również na rynku pracy. W całym kraju pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci udziela m.in. ok. 120 domów matek i dziecka mających na celu zapewnienie tymczasowego schronienia dla kobiet spodziewających się dziecka, lecz odrzuconych przez bliskich oraz tych, które w wyniku przemocy ze strony partnerów czy też problemu uzależnienia znalazły się w kryzysowej sytuacji rodzinnej i zostały zmuszone do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania razem z dziećmi. Często fakt opuszczenia rodzinnej miejscowości wiąże się także z utratą środków do życia, czy to za sprawą odejścia z pracy, czy też wyzwolenia się z jarzma męża lub partnera, który dotąd był jedynym żywicielem rodziny. Według danych Obserwatorium Rynku Pracy WUP Opole na terenie woj. opolskiego liczba bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci wynosi 3643 osób (dane za ORP WUP Opole, VI 2010). Raport instytutu badawczego SMG/KRC i Fundacji Świętego Mikołaja wymienia roczną liczbę 1100 kobiet z dziećmi trafiających do tego typu placówek. Przytłaczająca większość mówi o sobie – bezrobotne (70% wśród kobiet w ciąży i 77% wśród matek z dziećmi), tylko kilka procent ma jakąkolwiek, najczęściej dorywczą pracę, uczy się 23% kobiet w ciąży i 7% matek z dziećmi. Niska aktywność zawodowa tych kobiet wynika m.in. ze stereotypowego postrzeganie ról społeczno-zawodowych przez pryzmat płci wśród pracodawców i dużą część społeczeństwa, naznaczenie kobiet rolą matki i/lub żony zajmującej się domem i wychowywaniem dzieci, dyskryminację kobiet młodych, które posiadając dziecko nie należą do osób w pełni dyspozycyjnych. Kobiety takie zajmując się przez wiele lat wyłącznie dziećmi i gospodarstwem domowym nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub ich kwalifikacje już się zdezaktualizowały. Będąc młodymi matkami lub ofiarami przemocy mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, zaradności osobistej i przydatności społecznej. Powoduje to poczucie alienacji zawodowej i atrofii społecznej, co z kolei negatywnie wpływa na własną samoocenę i demobilizuje do podjęcia działań przywracających na rynek pracy. Stąd też celem głównym projektu „Galeria Twórczych Inspiracji – program aktywizujący dla matek samotnie wychowujących dzieci” jest zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej 55 kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu woj. opolskiego. Działania aktywizujące i wspierające w powrocie na rynek pracy odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszym z nich będzie reintegracja społeczna, w ramach której beneficjentki otrzymają pomoc prawną i psychologiczną, by móc przezwyciężyć własne lęki, uporać się z problemami i spojrzeć z nadzieją w przyszłość.Drugi etap polegać będzie na readaptacji zawodowej poprzez grupowe lub zindywidualizowanewarsztaty szkoleniowe. Warsztaty grupowe prowadzone będą z wyselekcjonowaną grupą 30 kobiet (2 grupy 15- osobowe). W trakcie warsztatów prowadzone będzie doradztwo pozwalające uczestniczkom projektu na poznanie własnych predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron oraz nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji. Będą to również szkolenia w zakresie stylizacji paznokci, technik robienia biżuterii, decoupage’u, scrapbookingu, patchworku i innych technik szycia oraz zdobiennictwa artystycznego. Warsztaty szkoleniowe zindywidualizowane, prowadzone dla 25 kobiet będą miały na celu rozwój umiejętności uczestniczek w zakresie ręcznego zdobiennictwa w jednej dziedzinie z zaproponowanych zakresów szkoleń przy indywidualnym nadzorze instruktorki, która dostosuje poziom trudności szkolenia do predyspozycji beneficjentki. Zakres merytoryczny szkolenia będzie odnosił się do technik ręcznego wykonywania kartek okolicznościowych, komputerowego haftu, laserowego grawerowania i wycinania, wytwarzania biżuterii, patchworku czy filcowania. Ilość godzin warsztatowych i ich zakres tematyczny zostanie dopasowany do indywidualnych predyspozycji i potrzeb beneficjentki w uzgodnieniu z instruktorem. Wybór tematyki szkoleń zawodowych podyktowany jest stale zwiększającym się popytem na ręcznie wykonywane ozdoby, biżuterię, albumy, różnego rodzaju kartki okolicznościowe, coraz bardziej popularne ozdabianie paznokci. Ten rodzaj zajęć pozwoli równocześnie matkom samotnie wychowującym dzieci na połączenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest określona w regulaminie frekwencja oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego. Realizacja celów przyczyni się do osiągnięcia stabilizacji życiowej i zawodowej uczestniczek projektu oraz zwiększenia motywacji do podejmowania działań zmierzających do powrotu na rynek pracy. Kobiety uczestniczące w programie podniosą swoją samoocenę, nauczą się odpowiedzialności oraz systematyczności w pracy. Istotnym efektem realizacji projektu będzie utworzenie Galerii, która z jednej strony stanowiłaby miejsce nabywania nowych umiejętności przez matki samotnie wychowujące dzieci, spędzania wolnego czasu i kontaktu z ludźmi, a z drugiej – byłaby miejscem dostępnym dla ludzi, prezentującym ciekawe pomysły na prezenty dla bliskich, przyjaciół i znajomych lub oryginalnych dodatków codziennego użytku – przedmiotów dekoracyjnych, użytecznych, a jednocześnie wykonanych ze szczególną dbałością i starannością. Przedmiotów będących dziełem wyłącznie rąk ludzkich, a więc posiadających własną duszę i wyjątkowy koloryt. Swoisty klimat nadawałby im już fakt, iż autorkami wszystkich pomysłów byłyby kobiety samotnie wychowujące dzieci, które, wychodząc nierzadko z sytuacji traumatycznych, przepełnionych bólem i cierpieniem, odkrywałyby nowe barwy i możliwości własnego rozwoju. Galeria będzie również miała swój internetowy odpowiednik, w którym oglądnąć będzie można biżuterię artystyczną ręcznie robioną: bransoletki, broszki, kolczyki, naszyjniki, klipsy, pierścionki, kolie; wyroby znakowane haftem komputerowym, jak ręczniki, fartuszki, serwetki; wyroby grawerowane lub wycinane laserowo, wyroby patchworkowe a wśród nich: narzuty geometryczne, florystyczne, poduszko-koce, torebki, ozdoby okolicznościowe, etui, makaty ścienne, podkładki, naszywki na ubrania itd. Wszystkie mamy samotnie wychowujące dzieci zapraszamy do udziału w warsztatach. Informacje o kwalifikacji do projektu dostępne są w Biurze Fundacji mieszczącym się przy placu Katedralnym 4 lub pod numerem telefonu 77 44 10 260.    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA