Program pomocy psychoterapeutycznej „Zrozumieć dziecko z FASD”

Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 80 000,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola

Okres realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023

Grupa docelowa: grupa 30 dzieci, będących mieszkańcami miasta Opola wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD oraz ich najbliższe otoczenie, społeczność Miasta Opola

Realizowane zadania:

  1. Dyżury specjalistów w ramach działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Diagnostyczno-Terapeutycznego oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego dla dzieci z FASD
  2. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców „FASD – w trosce o rodzinę”
  3. Zajęcia integracyjno-aktywizacyjne dla rodziców z dziećmi “FASD- w trosce o dziecko”
  4. Webinaria “Świat bez FASD”


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA