Dzieci naszą przyszłością

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2014 roku Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego Beneficjenci: Bezpośrednimi odbiorcami projektu są dzieci z terenu miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat wykazujące zaburzenia rozwojowe. Wczesna wykrywalność deficytów pozwoli na szybkie podjęcie działań korygujących i tym samym na zminimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i syndromu FAS/FAE. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia szans dziecka na prawidłowe zafunkcjonowanie w szkole, grupie rówieśniczej oraz w rodzinie (naturalnej, adopcyjnej bądź też zastępczej). Dodatkowo wczesna diagnoza pozwoli także na udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Beneficjentami projektu są także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi, obwiniający nierzadko siebie za problemy swoich dzieci, wykazujący bezradność, nie posiadający wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz syndromu FAS/FAE. Dzięki odpowiednim konsultacjom, systemowej terapii rodzin oraz grupowym zajęciom psychoedukacyjnym rodzice zyskają większą świadomość problemów związanych z wychowywaniem dziecka dysfunkcyjnego, a tym samym lepsze narzędzia do ich rozwiązywania. Opis realizacji działań:
  • kampania informacyjno-promocyjna;
  • dyżury interdyscyplinarnego zespołu specjalistów: lekarza pediatry, fizjoterapeuty, neurologopedy, psychologa, pedagoga (diagnoza i terapia dzieci dostosowana indywidualnie do pacjenta);
  • zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dla rodziców z dziećmi;
  • systemowa terapia rodzin;
  • grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA