Dla przyszłości dziecka

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania:

79.500,00 zł

Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku

Cel projektu: zwiększenie dostępu do  interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FAS/FAE poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego

Beneficjenci: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci z terenu miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat wykazującymi zaburzenia rozwojowe – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu będą także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi, obwiniający nierzadko siebie za problemy swoich dzieci, wykazujący bezradność, nie posiadający wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz syndromu FAS/FAE.

Opis realizacji działań: – kampania informacyjno-promocyjna za pomocą ulotek oraz strony www Wnioskodawcy; – dyżury interdyscyplinarnego zespołu specjalistów (diagnoza i terapia dzieci dostosowana indywidualnie do pacjenta); – zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dla rodziców z dziećmi; – systemowa terapia rodziny; – zajęcia terapeutyczne dla rodziców.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA