Dbam o przyszłość mojego dziecka

Dbam o przyszłość mojego dziecka – nie piję za jego zdrowie

 
Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 7 230,00 zł Okres realizacji: od 4 maja do 30 listopada 2011 roku Cel projektu: Przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne w kontekście profilaktyki uzależnień i FAS/FAE na terenie miasta Opola Beneficjenci: Główną grupą odbiorców działań ukierunkowanych na profilaktykę FAS będą osoby dorosłe w wieku prokreacyjnym (zwłaszcza kobiety przygotowujące się do zawarcia związku małżeńskiego) oraz społeczność miasta Opola. Pośrednimi odbiorcami działań będą też doradcy rodzinni prowadzący indywidualne spotkania z narzeczonymi przygotowującymi się do zawarcia małżeństwa w mieście Opolu, którzy w sposób bezpośredni mogą przekazywać wiedzę dotyczącą profilaktyki FAS. Geneza projektu: Szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży są proporcjonalne do ilości wypijanego przez kobietę alkoholu – im więcej alkoholu, im częściej jest wprowadzany do organizmu dziecka poprzez łożysko, tym większe zagrożenie, mogące skutkować różnymi uszkodzeniami dziecka. Skrajnie niekorzystnym skutkiem picia alkoholu w ciąży jest syndrom FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy). Nawet troje dzieci na każde 1000 urodzeń żywych  może być  dotkniętych  płodowym zespołem alkoholowym  (FAS). W Polsce rodzi się rocznie 300 tys. dzieci.  0,3% to 900 dzieci z FAS.  To więcej niż liczba rodzących się dzieci z zespołem Downa (1 na 700 urodzeń)‏. Zaburzenia neurorozwoju charakteryzują się trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (objawiającym się m.in: opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami zachowania, obniżeniem sprawności intelektualnej) oraz występowaniem licznych zaburzeń fizycznych (dysmorfii twarzy, wad układu kostno-mięśniowego, anomalii w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych). Ze względu na fakt, iż nawet niewielka ilość alkoholu wypita przez kobietę ciężarną przenika do organizmu dziecka i może prowadzić do zaburzeń w jego rozwoju, konieczne staje się podjęcie działań ukierunkowanych na informowanie i ostrzeganie przed szkodliwością picia napojów alkoholowych w czasie ciąży. Potrzeba właściwego prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych zmierzających do ograniczania zjawiska picia alkoholu przez kobiety spodziewające się dziecka wydaje się nagląca również z tego względu, iż obecnie co trzecia kobieta w wieku prokreacyjnym (18-40 lat) przyznaje się do spożywania alkoholu w czasie ciąży. Program „Dbam o przyszłość mojego dziecka – nie piję za jego zdrowie” poprzez swoje cele wpisuje się w prowadzoną od września 2007 roku ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”, promującą całkowitą abstynencję od alkoholu w okresie ciąży. Ma on przyczynić się, poprzez prowadzone działania edukacyjne oraz profilaktyczne, do zmniejszenia w mieście Opolu liczby spożywających alkohol kobiet ciężarnych oraz do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na picie alkoholu przez matki oczekujące narodzin dziecka, a tym samym realizować zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla mieszkańców miasta Opola na 2011 rok.   Opis realizowanych działań: 1. Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna Szeroka kampania edukacyjna prowadzona będzie za pomocą następujących nośników:  1) plakaty A-3, które zostaną rozpowszechnione wśród wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników i wolontariuszy świetlic środowiskowych, kuratorów oraz pracowników służby zdrowia, a także na 41 słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Opola. 2)  reklama dynamiczna na monitorach LCD w autobusach miejskich MZK 3) spot radiowy w Radiu Plus  2. Wykłady edukacyjne dla narzeczonych Beneficjentami zajęć edukacyjnych o charakterze profilaktycznym będą młodzi ludzie przygotowujący się do zawarcia związku małżeńskiego, będący u progu decyzji związanej z poczęciem dziecka. Celem zajęć będzie uświadomienie beneficjentom wpływu alkoholu na rozwijający się organizm dziecka w okresie prenatalnym i tym samym pokazanie im, że zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka w dużej mierze zależy od własnego stylu życia.   Temat: Wpływ alkoholu na rozwijający się organizm dziecka w okresie prenatalnym BLOKI TEMATYCZNE ZAJĘĆ: 1.   Wpływ alkoholu na mózg dziecka:
  • śmierć komórek mózgowych
  • problemy z migracją komórek
  • trudności z przewodzeniem impulsów
  • niedotlenienie komórek mózgowych
2.   Wpływ alkoholu na rozwój fizyczny dziecka:
  • anomalia rozwojowe w wyglądzie i wewnątrz organizmu dziecka
  • motoryka dziecka
  • sprawność fizyczna dziecka     
3.   Wpływ alkoholu na psychikę dziecka
  • procesy poznawcze
  • emocje
  • zachowanie
4.   Diagnostyka i terapia dzieci z FAS  Metody pracy: prezentacja multimedialna, miniwykład   3. Seminarium szkoleniowe z zakresu profilaktyki FAS dla doradców rodzinnych z miasta Opola W szkoleniu wezmą udział doradcy rodzinni prowadzący indywidualne spotkania z narzeczonymi przygotowującymi się do zawarcia małżeństwa w mieście Opolu. Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę: 1.    FAS – historia badań nad wpływem alkoholu na rozwijający się organizm dziecka, objawy, kryteria diagnostyczne 2.    Prenatalny rozwój dziecka w kontekście wpływu alkoholu na poszczególnych etapach jego rozwoju 3.    Możliwości diagnostyczne i terapia dzieci z FAS 4.    Prezentacja filmu „Wieczne dziecko”

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA