Akademia Rodziców

Donator:
Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 7.500,00 Okres realizacji: Od 01 marca 2007 do 30 listopada 2007 Cel programu: minimalizacja zagrożeń związanych z łatwością dostępu oraz zażywaniem przez dzieci alkoholu, narkotyków, papierosów poprzez doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców. Beneficjenci: rodzice i opiekunowie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Opis realizowanych działań:
  1. Działania promujące program
  2. Zajęcia warsztatowe
  3. Konsultacje edukacyjne o charakterze profilaktycznym
Rezultaty:
  1. Działania informacyjne -rozesłanie materiałów w postaci ulotek oraz plakatów do 25 szkół podstawowych, 25 szkół średnich i 35 przedszkoli na terenie miasta Opola. Umieszczenie plakatów w gablotach w 10 kościołach miasta Opola, przedstawienie zarysu informacji o programie w ogłoszeniach parafialnych.
  2. Zajęcia warsztatowe. W pierwszym cyklu zajęć wzięło udział 9 osób, a w drugim 11 osób.
  3. Konsultacje edukacyjne o charakterze profilaktycznym – 21 osób

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA