Akademia rodziców

Donator:
Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 7.500,00 Okres realizacji: Od 15 marca 2006 do 15 grudnia 2006 Cel programu: Minimalizacja zagrożeń związanych z łatwością dostępu oraz zażywaniem przez dzieci alkoholu, narkotyków, papierosów poprzez doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców. Beneficjenci: Rodzice i opiekunowie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz kandydaci na rodziców adopcyjnych Opis realizowanych działań:  
  1. Działania promujące program
  2. Zajęcia warsztatowe o profilu ogólnym
  Tematyka zajęć:
  • Zajęcia wprowadzające w problematykę ryzyka uzależnień dziec
  • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
  • Zachęcanie do współpracy Zachęcanie do współpracy
  • Zamiast karania
  • Zachęcanie do samodzielności
  • Pochwały i szacunek dla siebie
  • Uwolnienie dzieci od grania ról
  • Nowoczesna profilaktyka uzależnień
3. Zajęcia warsztatowe o profilu specjalistycznym BLOK 1. Informacyjno-integracyjny BLOK 2. 2+1 czyli motywacja kandydatów do przyjęcia dziecka i oczekiwania wobec niego BLOK 3. Wspólnota życia BLOK 4. Prawne aspekty opieki zastępczej BLOK 5. Dziecko BLOK 6. Małe dziecko – opieka i pielęgnacja BLOK 7. Stanąć w prawdzie. O jawności adopcji BLOK 8. Rodzina Naturalna w życiu Rodziny Zastępczej BLOK 9. Rodzina Zastępcza w życiu Rodziny Adopcyjnej BLOK 10. Problematyka przemocy Rezultaty: Pełny cykl warsztatowy to 60 godzin dydaktycznych prowadzonych w blokach tematycznych w ciągu 4 spotkań. W pierwszym cyklu zajęć o profilu ogólnym wzięło udział 11 osób, w drugim 13 osób a w trzecim 9 osób. W warsztatach o profilu specjalistycznym wzięło udział 20 osób. Każdy uczestnik otrzymał ulotki oraz publikacje dotyczące problematyki alkoholu, narkotyków, HIV/AIDS. Ponadto wszyscy otrzymali materiały pomocnicze z opisem ćwiczeń oraz podstawowych zagadnień omawianych na warsztatach umiejętności rodzicielskich.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA