Promocja w sieci

Pr_400x400Masz stronę www lub prowadzisz bloga i chcesz pomóc – ale nie wiesz jak?

Jeśli chcesz wspomóc naszą Fundację lub jeden z Ośrodków i jesteś właścicielem strony internetowej lub prowadzisz blog, możesz na nich umieścić jeden z naszych bannerów. Wybierz banner, który najbardziej Ci odpowiada i umieść jego kod na swojej stronie. Dzięki takiemu działaniu przyczynisz się do:
  • rozpowszechniania informacji na temat naszych akcji;
  • zwiększenia szansy na kontakt z podmiotami zainteresowanymi przedsięwzięciami  Domu Matki i Dziecka, Poradni Rodzinnej i Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczego;
  • promocji marki Fundacji i poszczególnych jej jednostek;
  • pozyskania sponsorów, donatorów i wolontariuszy.

Dziękujemy Ci za wsparcie!

 120×235

<object id="120x235" width="120" height="235" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_120x235.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="120x235" width="120" height="235" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_120x235.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
150×185

<object id="150x185" width="150" height="185" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_150x185.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="150x185" width="150" height="185" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_150x185.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
150×290

<object id="150x290" width="150" height="290" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_150x290.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="150x290" width="150" height="290" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_150x290.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
180×220

<object id="180x220" width="180" height="220" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_220x180.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="180x220" width="180" height="220" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_220x180.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
300×150

<object id="300x150" width="300" height="150" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_300x150.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="300x150" width="300" height="150" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_300x150.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
400×200

<object id="400x200" width="400" height="200" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_400x200.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="sameDomain" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="400x200" width="400" height="200" type="application/x-shockwave-flash" src="https://dfoz.pl/wp-content/uploads/banery/2015/baner_400x200.swf" allowscriptaccess="sameDomain" menu="false" quality="best" allowscriptaccess="sameDomain" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA