Procedury i wymagane dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pracy Ośrodka. Mamy nadzieję, że podstawową wiedzę zaczerpniecie Państwo z odpowiedzi na stawiane poniżej pytania:

 • W jakich okolicznościach można starać się o adopcję dziecka?
 • Kto może zostać adoptowany?
 • Jakie warunki muszą spełniać osoby pragnące zaadoptować dziecko?
 • Kto może adoptować dziecko?
 • Jakie dokumenty muszą posiadać osoby starające się o adopcję dziecka?
 1. Okoliczności adopcji: PRZYSPOSOBIĆ (ADOPTOWAĆ) można dziecko tylko dla jego dobra. Adopcja jest możliwa, kiedy rodzice dziecka:
  • nie żyją;
  • zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
  • wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka – tzw. zgodę in blanco;
  • są ubezwłasnowolnieni.
 2. Osoba adoptowana: ADOPTOWAĆ (PRZYSPOSOBIĆ) można wyłącznie osobę małoletnią, przy czym jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia wymagana jest jego zgoda na przysposobienie.
 3. Warunki adopcji: PRZYSPOSOBIĆ dziecko mogą osoby, które:
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • są zdrowe psychicznie i fizycznie;
  • są w odpowiednim wieku;
  • mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą utrzymanie i wychowanie dziecka;
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe;
  • gwarantują właściwą opiekę;
  • kierują się dobrem dziecka;
  • tworzą stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i miłości;
  • kierują się wartościowymi motywami adopcji;
  • są jednomyślni w podjęciu decyzji o adopcji.
 4. Osoba przysposabiająca dziecko: Art. 111§1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi: „PRZYSPOSOBIĆ może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego”. Zatem ADOPTOWAĆ (PRZYSPOSOBIĆ ) może :
  • małżeństwo bezdzietne;
  • małżeństwo posiadające własne dzieci;
  • osoba nie będąca w związku małżeńskim;
  • (jednak) przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art.115 §1).

Nie może ubiegać się o adopcję np. związek konkubencki.

Wymagane dokumenty od kandydatów do przysposobienia dziecka


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA