Etapy przygotowania

  1. Spotkanie informacyjne – udzielenie kandydatom podstawowych informacji na temat procedury kwalifikacyjnej, wymaganych dokumentów oraz czasu trwania poszczególnych etapów przygotowania do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Na tym spotkaniu małżonkowie otrzymują wykaz dokumentów, które należy zgromadzić w Ośrodku.
  2. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem – diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Stanowi element kwalifikacji do zajęć warsztatowych – kolejnych kroków procedury adopcyjnej.
  3. Szkolenie – każde małżeństwo starające się o dziecko, zobowiązane jest odbyć pełne szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Cykl warsztatowy to 10 bloków tematycznych (48 godzin dydaktycznych) podzielonych na 4 spotkania weekendowe. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych pracowników Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Udział w szkoleniu nie jest równoznaczny z uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia roli rodzica adopcyjnego, lecz stanowi nieodłączny element do uzyskania takich kwalifikacji.
  4. Wywiady środowiskowe – jeden z ostatnich kroków procedury adopcyjnej. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania małżeństwa starającego się o adopcję. Pozwala to na zweryfikowanie faktycznego stanu deklarowanych warunków do zapewnienia pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
  5. Kwalifikacja – dokonuje jej Komisja Kwalifikacyjna Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, po przedstawieniu kandydatów, na podstawie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, udziału w zajęciach warsztatowych oraz wywiadu środowiskowego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA