Podaruj 1.5%

 

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od 30 lat poprzez swoje specjalistyczne jednostki: Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy oraz Diecezjalną Poradnię Rodzinną wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Samotne macierzyństwo, przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich.

Wspieramy, otaczamy opieką, towarzyszymy osobom, które w danym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwości. Wierzymy, że tylko w ten sposób szarość codziennego życia może znów nabrać kolorowych barw.

Aby wypełnić PIT i przekazać 1.5% podatku na rzecz naszych podopiecznych, można pobrać program e-pity na swój komputer lub wypełnić formularz on line.

Program do rozliczenia PIT 2022 - wersja online
Pobierz program z rozliczenia PIT 2022

Wszystkim, którzy uznali, że działalność Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu jest godna przeznaczenia 1.5% podatku serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy przede wszystkim w imieniu licznych beneficjentów naszych działań.

Co roku obejmujemy pomocą w Domu Matki i Dziecka ok. 25 matek i 30 dzieci.

Dzięki pośrednictwu Ośrodka Adopcyjnego ok. 30 dzieci trafia do rodzin adopcyjnych. Do pełnienia roli rodziców adopcyjnych Ośrodek przygotowuje ok 30 osób.

W naszej Poradni Rodzinnej, bezpłatnie, z pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej korzysta min. 600 osób rocznie.

Odpisów 1.5% podatku mogą dokonywać OSOBY PRYWATNE, jak i FIRMY.

Pracownicy rozliczani przez firmę mogą zgłosić do działu wystawiającego PIT-y roczne chęć przekazania 1.5% z dochodu na rzecz DFOZ, prosząc o wpisanie w odpowiednie rubryki deklaracji PIT naszego nr KRS 0000016304.

Pracownicy rozliczający się samodzielnie mogą zostać poinformowani o możliwości przekazania 1.5% na rzecz naszej Fundacji. Ponadto firma rozliczając rok podatkowy, może przekazać 10% kwoty dochodu na rzecz DFOZ.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA