Relacja z konferencji naukowo-metodycznej „Świat bez FASD”

Zgodnie z zapowiedziami 8 września 2023 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Świat bez FASD”.

Konferencja zebrała spore grono uczestników i była dedykowana pedagogom, pielęgniarkom, położnym, lekarzom, nauczycielom oraz wychowawcom szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Opola. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji działających w sferze pomocy społecznej, rodzice zastępczy i adopcyjnych, terapeuci zajęciowi, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny oraz inne osoby szczerze zatroskane o funkcjonowanie dzieci z trudnościami rozwojowymi, wynikającymi m.in. z FAS.

Pierwszą prelekcję pt.: „Nie piję w ciąży więc nie będzie FASD? Dobre praktyki okiem fizjoterapeutki” wygłosiła Pani Katarzyna Musioł, wieloletnia fizjoterapeutka Fundacji, certyfikowana terapeutka NDT-Bobath. Pani Katarzyna mówiła o koniecznym przygotowaniu ciała do ciąży, o roli fizjoterapeutki podczas ciąży i po porodzie oraz o swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi z FASD.

Drugi wykład pt.: „Zaniedbania w zakresie wspierania rozwoju poczętego dziecka” wygłosiła Pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, dyplomowana położna, wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Opolskim. Uczestnicy mogli się dowiedzieć więcej o tym czym jest przemoc prenatalna, jakie są najczęstsze zaniedbania prenatalne.

Po przerwie kawowo-lunchowej przyszedł czas na trzecią prelekcję pt.: „Dzieci z FASD chcą do nas mówić! Zaburzenia mowy, języka i komunikacji w syndromie FASD” została wygłoszona przez Panią Joannę Chmurę, oligofrenopedagożkę, terapeutkę komunikacji alternatywnej. Zgromadzeni na konferencji mogli się dowiedzieć więcej m.in. o etiologii zaburzeń słuchu mownego u dzieci z FASD.

Ostatnia prelekcja została wygłoszona przez Panią Agnieszkę Sajewicz pt.: „Rytuały picia w przekazie międzypokoleniowym, a profilaktyka FASD”. Pani Agnieszka jest psychoterapeutką, psychotraumatologiem, psycholożką i pedagożką. Dysponuje ogromnym zasobem wiedzy w zakresie traumy, która dzieci z FASD dotyczy szczególnie mocno.

Konferencja „Świat bez FASD” została zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego „Zrozumieć dziecko z FASD” i sfinansowana z budżetu miasta Opola. W ramach projektu działa nasz Interdyscyplinarny Zespół Diagnostyczno-Terapeutyczny, Konsultacyjny oraz Edukacyjny wraz z punktem informacyjno-konsultacyjnym (dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców itd.), który jest miejscem, w jakim dziecko zostaje włączone w wieloaspektową terapię. Zapraszamy do kontaktu i udziału w naszym projekcie, który trwa do 31 grudnia 2023 roku. Dziękujemy uczestnikom za przybycie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie, aktywność i obecność.

Patronat honorowy nad naszą konferencję objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Opola. Patronat medialny nad konferencją objęły lokalne media: TVP Opole, Radio Opole, Radio Doxa oraz opolski oddział „Gościa Niedzielnego” . Informacja o naszej konferencji była również promowana na stronach Urzędu Miasta Opola oraz Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Relacje w mediach na temat naszej konferencji:

Radio Opole:

Radio Doxa:

TVP Opole: https://opole.tvp.pl/35091148/konferencja-naukowometodyczna-swiat-bez-fas

Gość Niedzielny Opolski: https://opole.gosc.pl/doc/8466486.Dla-nienarodzonego-dziecka-nie-ma-bezpiecznej-dawki-alkoholu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych: https://oipip.opole.pl/zaproszenie-na-konferencje-swiat-bez-fasd/

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA