Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia przypada w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

W tym roku diecezjalne obchody odbędą się 25 marca (sobota) w kościele seminaryjno-akademickim w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 12:00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Waldemar Musioł.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”, oraz: „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.

Tego dnia w kościołach można również przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca św. oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest “jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas Mszy świętej w Dniu Świętości Życia, ale również prywatnie. Podejmując przyrzeczenie Duchowej Adopcji zalecane jest oprócz codziennej modlitwy podjęcie dodatkowych postanowień: częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.

Duchową Adopcję może podjąć każdy! Można ją też wielokrotnie powtarzać pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Przyrzeczenie Duchowej Adopcji obejmuje jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszy św. i wspólnej modlitwy!

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA