Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin

Od 1 lipca 2022 roku w naszej Fundacji rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin – organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym w latach 2022/2023” w ramach projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Dzięki temu możemy zaproponować mieszkańcom województwa opolskiego bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Wsparcie skierowane jest do każdej grupy wiekowej. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w diagnozie i terapii u specjalistów, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się pracą z najmłodszym pokoleniem. Dorośli mogą skorzystać z terapii indywidualnej lub z konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. Podobnie – jak w przypadku diagnozy i terapii dzieci – tak i w przypadku osób dorosłych wsparcia udzielają zaufani i doświadczeni psychoterapeuci i doradcy, pracujący w różnorodnych modalnościach terapeutycznych i counsellorskich (m.in. w nurcie integratywnym, psychodynamicznym, systemowym, humanistyczno-egzystencjalnym, poznawczo-behawioralnym).

Małżeństwa i rodziny przeżywające kryzysy i rudności w codziennym funkcjonowaniu mogą skorzystać z systemowej terapii rodzin. To oddzielny kierunek psychoterapii, który rozumie rodzinę jako system wzajemnych oddziaływań i umożliwia pracę nad więziami i relacjami, jakie tworzą małżeństwa i rodziny. W takiej formie wsparcia może wziąć udział sama para, a także inni członkowie rodziny (dzieci, dziadkowie, wnuki).

Jednym z ważnych celów, jaki przyświeca naszej fundacji w realizacji ww. zadania jest zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej dla mieszkańców z różnych regionów Opolszczyzny. Dlatego Fundacja proponuje możliwość skorzystania z pomocy terapeutycznej i doradczej w trzech Ośrodkach: w Opolu (Plac Katedralny 4), w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Piramowicza 17) oraz w Nysie (ul. Emilii Gierczak 2). Każde z tych miejsc jest zlokalizowane w centrach miast, tak, aby można było bezproblemowo dojechać do nich zarówno własnym transportem, jak i komunikacją publiczną.

Do wszystkich trzech miejsc prowadzimy wspólna rejestrację. Aby skorzystać z pomoc naszych specjalistów wystarczy zadzwonić pod numerem telefonu: 77 442-55-50 lub napisać wiadomość e-mail na adres: poradnia@dfoz.pl. Rejestracja jest czynna w godzinach od 9:00 do 16:00.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA