Lipcowy turnus w Korbielowie – relacja

W dniach 4-10 lipca kolejne rodziny zastępcze wypoczywały na turnusie integracyjno-terapeutycznym, który odbywał się w Korbielowie. Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem każdego dnia przed południem organizowano warsztaty dla rodziców oraz dzieci. Dla maluchów i młodzieży przygotowano ciekawe zajęcia plastyczno-ruchowe: tym razem malowaliśmy na folii oraz wykonaliśmy m.in. oryginalne pocztówki z wakacji! Każdy uczestnik zajęć miał do dyspozycji ogromną ilość akcesoriów papierniczych i mógł w kreatywny sposób ozdobić swoją pracę. Nie zabrakło również uwielbianych przez wszystkich „kalamburów” i zagadek, które nie tylko bawią, ale również znakomicie integrują grupę!

Wieczorem chętni rodzice mogli brać udział w spotkaniach podnoszących ich kompetencje wychowawcze oraz indywidualnych konsultacjach ze specjalistami. Swój czas wolny rodziny przeznaczały na wspólną rekreację korzystając np. z możliwości wędrowania po okolicznych górach bądź na zwiedzaniu malowniczej okolicy. Sporą atrakcją był basen, który mieścił się na terenie naszego kompleksu oraz wyciąg, pozwalający na podziwianie regionu z zupełnie innej perspektywy.

Tradycją każdego turnusu jest już pożegnalne ognisko dla uczestników wyjazdu. Spotkanie służy podsumowaniu minionych wydarzeń, ale przede wszystkim miłemu spotkaniu wszystkich, którzy mieli okazję wspólnie wypoczywać oraz brać udział w serii zajęć aktywizująco-edukacyjnych. Z pomocą personelu hotelu przygotowaliśmy pyszny posiłek oraz gry i zabawy integracyjne dla dzieci i dorosłych.

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”, który realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z naszą Fundacją. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Działania prowadzone są przez dwie Fundacje, aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje tych organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA